Lauwersland Online - Edzard van Starkenborgh terug naar Verhildersum!

Edzard van Starkenborgh terug naar Verhildersum!

Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657-1716) van de hand van Martinus van Grevenbroeck hangt straks weer in volle glorie in de Borg Verhildersum.

Het bestuur van Landgoed Verhildersum heeft vandaag kans gezien om het schilderij te bemachtigen op de veiling van veilinghuis Sotheby’s in Londen. Bestuur en directie hebben zich de afgelopen weken grondig laten informeren over de waarde van het schilderij en de staat waarin het verkeerde. Dat heeft geleid tot een maximaal bedrag waarvoor geboden zou mogen worden.

Dankzij de fantastische hoge respons op de in allerijl georganiseerde crowdfunding en een bijdrage van de Vereniging Rembrandt heeft Verhildersum het schilderij kunnen kopen.

“We zijn enorm blij met de toezeggingen die vrienden en liefhebbers van Verhildersum hebben gedaan in het kader van de crowdfunding. Dat zoveel mensen spontaan een toezegging deden, daar krijg ik een warm gevoel van.”, aldus directeur Gerrit Alssema. “We zijn de mensen erg dankbaar voor hun snelle reactie en de royale toezeggingen. Daaruit blijkt een diepe verbondenheid van de inwoners van de regio met de Borg en zijn geschiedenis.”

Het is nog niet bekend wanneer het schilderij daadwerkelijk naar Leens komt. Maar als het zover is, zal Verhildersum het portret feestelijk ontvangen. Bij de ontvangst worden vanzelfsprekend alle gulle gevers uitgenodigd om het schilderij met eigen ogen te bewonderen. Waarschijnlijk zal het portret een restauratie ondergaan voordat het een definitieve plek in Borg zal krijgen.

Foto: © Sotheby’s