Lauwersland Online - Eerste jamsessie CCA van 2017

Eerste jamsessie CCA van 2017

De Cultu­rele Commissie Adorp orga­ni­seert op zondag 22 januari de eerste jamsessie van 2017. De happe­ning vindt plaats in 't Witte Hoes in Adorp, begint om 16:00 uur en is gratis te bezoeken.

Lou Leeuw is steeds als vaste muzi­kale gast van de partij, de samen­stel­ling van de rest van de band wisselt. Lief­heb­bers kunnen alleen of met anderen nummers (mee)spelen. Ook complete bands zijn welkom. Appa­ra­tuur en instru­menten zijn aanwezig. Dat geldt alleen niet voor blazers, zij dienen hun eigen instru­menten mee te nemen.

De jamses­sies van de CCA zijn al jaren niet meer weg te denken. In de loop der tijd kregen ze een steeds grotere bekend­heid, niet alleen in de regio, maar ook daar­buiten. Wie alleen maar wil komen luis­teren, is ook van harte welkom!


't Witte Hoes
Provin­ci­a­leweg 37
9774 PA Adorp

Datum: zondag 22 januari 2017
Tijd: 16:00 uur

Kosten: de toegang is gratis!


Culturele Commissie Adorp

Sinds 1991 heeft Adorp een eigen cultu­rele commissie. De Cultu­rele Commissie Adorp zet zich in om kunst en cultuur in de breedste zin van het woord in de voor­ma­lige gemeente Adorp aan te bieden, waar­door de leef­baar­heid van deze plat­te­lands­ge­meen­schap wordt vergroot c.q. bevor­derd. Dit krijgt gestalte door onder meer kunst, theater en muziek van zowel jonge als meer geves­tigde Neder­landse artiesten en kunste­naars, en uit de noor­de­lijke regio in het bijzonder.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ccadorp.nl !

Lauwersland Online - Culturele Commissie Adorp