2017 Lauwersland Online - Eerste Speciaalbierproeverij in Grote Kerk voor échte liefhebbers

Eerste Speciaalbierproeverij in Grote Kerk voor échte liefhebbers

In de Grote Kerk in Dokkum vindt op zaterdag 9 september -tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen- voor het eerst een Speci­aal­bier­proe­verij plaats. Bier­brou­wers uit het Noorden zijn uitge­no­digd om hun speciale bier te laten proeven aan lief­heb­bers.

Drij­vende krachten achter de Speci­aal­bier­proe­verij zijn Beau de Bruin en Berend Wouda. Beau de Bruin heeft al jaren een passie voor speciaal bier. "Ik vind het vooral leuk om de smaak te herkennen. Er zijn zo veel verschil­lende soorten bier en je komt alle smaken tegen, van koffie, choco­lade en karamel tot fruit. Elk bier is bitter aan het eind. Daarom moet je bier tijdens de proe­verij -in tegen­stel­ling tot wijn- door­slikken om die bittere smaak achter op de tong te proeven.", vertelt Beau de Bruin.

In de Grote Kerk is plaats voor zes brou­we­rijen die elk meer­dere soorten bier meenemen. Deze brouw­sels kunnen geproefd worden uit een speciaal glas waarop "Dockumer bier­gilde" staat gedrukt. Het bier­gilde is vorig jaar onder andere opge­richt om de rijke bier­ge­schie­denis van Dokkum te promoten. Deze Speci­aal­bier­proe­verij in de Grote Kerk past daar mooi bij.

Bonifatiusbier

Brou­werij Boni­fa­tius 754 mag tijdens de proe­verij uiter­aard niet ontbreken met het Dokkumer Boni­fa­ti­us­bier. Dit bier -een initi­a­tief van Berend Wouda, Frank van Dijk en Remco van Dijk- is speci­aal­bier met veel historie. Het Boni­fa­tius Bier Maerte Saison dat ooit in Dokkum werd gebrouwen, was eeuwen geleden één van de popu­lairste bieren van Fryslân. Dat kwam mede dankzij het heldere water uit de Boni­fa­ti­us­bron. Acht Guldens Bier -even­eens van Brou­werij Boni­fa­tius 754- is een donker speci­aal­bier en verwijst naar de hoge prijs die men vroeger per vat moest betalen voor dit uiterst smaak­volle en complexe brouwsel. Bijzonder is dat het Boni­fa­ti­us­bier vroeger werd gebrouwen in de Boni­fa­ti­usabdij op de Markt, vlakbij de plek waar deze eerste Speci­aal­bier­proe­verij wordt gehouden.

Bier met een verhaal

Ook de Grutte Pier Brou­werij uit Leeu­warden is tijdens de Speci­aal­bier­proe­verij in Dokkum van de partij. Dit bier -vernoemd naar onze Friese volks­held- is even­eens met passie gemaakt. De brou­wers zullen met hun verschil­lende soorten bier in de Grote Kerk aanwezig zijn. Verder laat het Brouwdok uit Harlingen graag verschil­lende soorten speci­aal­bier aan de bezoe­kers proeven. Of zullen ze hun naam deze dag voor één keer veran­deren in BrouwDok’m? Dan is er nog het "bjus­ter­baarlik lekkere bier uit Burgum", Kâld Kletske van Brou­werij De Hoge Stins en "It lulke wiif" is er natuur­lijk ook bij. Dan is er nog ruimte over voor één brou­werij in de Grote Kerk. De orga­ni­satie zoekt hier­voor nog een geschikte kandi­daat uit het Noorden.


Wat: Speci­aal­bier­proe­verij
Waar: Grote Kerk, Markt, Dokkum
Wanneer: zaterdag 9 september van 16:00 tot 20:00 uur tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen
Wie: voor echte bier­lief­heb­bers, 18+
Waarom: Omdat bier weer hele­maal "hot" is in Dokkum!


Tekst: © Klasina van der Werf