Lauwersland Online - Eieren zoeken en Neut'n schaiten bij Buitenplaats Reitdiep

Eieren zoeken en Neut'n schaiten bij Buitenplaats Reitdiep

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert tijdens de Paas­dagen diverse acti­vi­teiten bij Buiten­plaats Reit­diep.

Op zondag 16 april worden er -met de Paas­haas- eieren gezocht in en rondom de Buiten­plaats en op maandag 17 april is er voor jong en oud de acti­vi­teit Neut’n schaiten.

Deel­name is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

[hr]

Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zondag 16 en maandag 17 april 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Lauwersland Online - Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap