Lauwersland Online - Energiecoöperatie Duurzaam Bedum maakt vliegende start

donderdag 24 januari 2019

Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum maakt vlie­gende start

Een honderd procent klimaat­neu­traal Bedum: dat is het doel van Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum. Vanaf 1 maart 2019 kunnen inwo­ners van Bedum en omstreken, met dank aan een aantal betrokken Bedumer onder­ne­mers, gebruik­maken van lokaal opge­wekte duur­zame energie.