Lauwersland Online - Expositie "Herfst kleuren"

Expo­sitie "Herfst kleuren"

Bij Nou Nòg Mooier! en Kunst­markt Wadden­land in Warf­huizen is van 13 augustus tot en met 15 oktober de expo­sitie "Herfst kleuren" te bezich­tigen.

Schit­te­rende schil­de­rijen, foto’s, foto-art en kera­miek van zes verschil­lende kunste­naars. Dwaal rond tussen prach­tige zeege­zichten, sprook­jes­ach­tige foto-art, stil­le­vens, Groningse land­schappen, foto-art en kera­miek­werk.

• Nel Conijn laat zich bij haar schil­der­werk inspi­reren door het Groninger land­schap, het laat haar beleven waar het alle­maal om gaat en wat ze graag wil delen.

• Hannie van Dort werkt vooral met (steengoed-)KLEI. Haar werk wordt met de hand opge­bouwd, gedraaid en/of verdraaid en gestookt op verschil­lende tempe­ra­turen in diverse ovens , onder andere elek­trisch of gas gestookt.

• Het werk van Wil van Donse­laar laat zich niet in kaders vangen. Zij expe­ri­men­teert en bedenkt steeds weer nieuwe dingen en gebruikt daarbij diverse tech­nieken.

• Als beel­dend kunste­naar is Walburgis Meijers  altijd zoekende. Haar werk (foto-art) is expe­ri­men­teel dat neigt naar abstractie.

• Minne Onnes is bezield door de zee. Hierbij speelt de roman­tiek duide­lijk een belang­rijke rol. Zelf zegt hij over zijn werk: "Mijn werk­wijze is een impres­si­o­nis­ti­sche weer­gave van de zee en het wad, waarin ik mijn gevoe­lens ten opzichte van de maat­schappij en mijn omge­ving probeer weer te geven met de hoop dat de beschouwer er iets van zich­zelf in terug kan vinden."

• Gijs van der Sleen werkt in de tech­nieken van de "Oude Mees­ters" met harso­lie­verf. Naast zijn schil­de­rijen is Gijs ook foto­graaf. Ook hier hanteert hij het oude ambacht  gebruik makend van filmrol en vlak­film en het afdrukken in de doka.


Lauwersland Online - Expositie "Herfst kleuren"


Nou Nòg Mooier! & Kunst­markt Wadden­land
Baron van Asbeckweg 38
9963 PC Warf­huizen
tele­foon: 0595 — 572 424

Datum: zondag 13 augustus tot en met zondag 15 oktober
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.nounogmooier.nl en www.kunstmarktwaddenland.nl !


Nou Nòg Mooier!

Nou Nòg Mooier! is een crea­tief centrum, een ware bele­ving voor de kunst­min­ners. De spil van het bedrijf is de ambach­te­lijke lijs­ten­ma­kerij. Er is een kunst­ga­lerie, een kado­winkel met onder andere kunst-souve­nirs, een koffie- en thee­huis met terras. Tot slot is er een afde­ling grafisch ontwerp, voor­heen De Verbeel­ding.

Kunst­markt Wadden­land

Kunst­markt Wadden­land bevindt zich op hetzelfde adres als Nou Nòg Mooier!. Een grote expo­si­tie­ruimte van en voor kunste­naars, leden van de stich­ting. Het aanbod van kunst­werken is zeer divers: schil­de­rijen, etsen, foto’s, sieraden, tassen etc. De expo­si­ties worden om de 8 weken gewis­seld, het gehele jaar door.

Openings­tijden

Donderdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur en op zondag van 11:00 tot 17:00 uur.