Lauwersland Online - Expositie "Lente stemming"

Expositie "Lente stemming"

Bij Nou Nòg Mooier! en Kunst­markt Wadden­land in Warf­huizen is van 26 maart tot en met 28 mei de expo­sitie "Lente stem­ming" te bezich­tigen.

Zeven kunste­naars tonen hun werken in de eerste expo­sitie van dit jaar, Lente stem­ming:
Gerard van Haaster, Luuk Hoek­zema, Greetje Hoving, Mathilde Leonore, Pjotr Rijpstra, Erna Smit en Doekla Steen­huis.

• De schil­de­rijen van Gerard van Haaster zijn impres­sies van de mooie dingen die hij om zich heen ziet. De weids­heid van het wadden­land, reflec­ties in water en wolken­luchten.

• Luuk Hoek­zema maakt abstracte werken van allerlei mate­ri­alen zoals bijvoor­beeld indu­strieel textiel en poets­doeken.

• Greetje Hoving vindt haar inspi­ratie in de mensen, dieren en dingen om haar heen. Wat haar ogen zien, willen haar handen maken.

• De schil­ders­stijl van Mathilde Leonore is kleur­rijk en figu­ra­tief. Expressie en intu­ïtie zijn het funda­ment van haar werk.

• Pjotr Rijpstra put de inspi­ratie voor zijn werk uit zijn omge­ving en mensen die hij ontmoet. Naast schil­deren krijgt hij energie van muziek maken.

• Erna Smit toont in deze expo­sitie zowel (abstracte) schil­de­rijen als kera­miek. Haar inspi­ra­tie­bron is vooral de natuur.

• Doekla Steen­huis bedenkt haar eigen crea­ties, waar­door ieder sieraad uniek is. Haar crea­ties zijn altijd hand­ge­maakt en in stijl afge­werkt.

De opening vindt plaatst op zondag 26 maart om 16:00 uur met muzi­kale opluis­te­ring door Ingrid van der Meulen en Pjotr Rijpstra (van Vrij­Jazzie). U bent van harte welkom!


Nou Nòg Mooier! & Kunst­markt Wadden­land
Baron van Asbeckweg 38
9963 PC Warf­huizen
tele­foon: 0595 — 572 424

Datum: zondag 26 maart tot en met zondag 28 mei
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.nounogmooier.nl en www.kunstmarktwaddenland.nl !


Nou Nòg Mooier!

Nou Nòg Mooier! is een crea­tief centrum, een ware bele­ving voor de kunst­min­ners. De spil van het bedrijf is de ambach­te­lijke lijs­ten­ma­kerij. Er is een kunst­ga­lerie, een kado­winkel met onder andere kunst-souve­nirs, een koffie- en thee­huis met terras. Tot slot is er een afde­ling grafisch ontwerp, voor­heen De Verbeel­ding.

Kunstmarkt Waddenland

Kunst­markt Wadden­land bevindt zich op hetzelfde adres als Nou Nòg Mooier!. Een grote expo­si­tie­ruimte van en voor kunste­naars, leden van de stich­ting. Het aanbod van kunst­werken is zeer divers: schil­de­rijen, etsen, foto’s, sieraden, tassen etc. De expo­si­ties worden om de 8 weken gewis­seld, het gehele jaar door.

Openingstijden

Donderdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur en op zondag van 11:00 tot 17:00 uur.