Lauwersland Online - Expositie Theo Onnes 60 jaar!

Expositie Theo Onnes 60 jaar!

Van 12 maart tot en met 23 april is in Galerie Het Raad­huis in Eenrum de solo-expo­sitie "Hier voel ik me thuis" van Cees Vegh te bezich­tigen. Een expo­sitie ter eren van zijn 60e verjaardag.

Theo Onnes (1957) woont en werkt in het voor­ma­lige Raad­huis van Eenrum in de provincie Groningen. Een prachtig monu­men­taal Amster­damse School­pand uit 1930.

Bekend­heid verwierf hij vooral door zijn schil­de­rijen van koeien en geiten maar wie meer werk van Theo Onnes bekijkt, ontdekt een wereld waarin ook ruim plaats is voor land­schappen en mensen.


Lauwersland Online - Expositie Theo Onnes 60 jaar!


Zijn woon­plaats Eenrum ligt in het bijzon­dere gebied Het Hoog­e­land dat voor Theo een onuit­put­te­lijke inspi­ra­tie­bron vormt; licht in een sloot, omge­ploegd land, de zon op de rug van een geit, de verte­de­ring van een pasge­boren kalf. Theo wordt juist geraakt door dit op het eerste oog zo alle­daagse leven om zich heen. Hij vertaalt dit op krach­tige wijze in zijn schil­de­rijen en maakt zo zijn verwon­de­ring voor ons meer dan waar­neem­baar. Zelfs voel­baar.

De fees­te­lijke opening van de expo­sitie is op zondag 12 maart van 14:00 tot 16:00 uur. Theo is de hele middag aanwezig om te vertellen over zijn werk.

De expo­sitie is tot en met 23 april te bezich­tigen.


Galerie Het Raad­huis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 — 497 002

Bezoek voor meer infor­matie de website www.galeriehetraadhuis.nl !

Galerie Het Raad­huis is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13:00 – 17:00 uur.