Expo­sitie van tex­tiel­kun­ste­naar Trudi Skála op Land­goed Ver­hil­dersum in Leens geopend

Lauwersland Online - Expositie van textielkunstenaar Trudi Skála op Landgoed Verhildersum in Leens geopend

Foto: © Land­goed Verhildersum

Op don­derdag 15 sep­tember werd op Land­goed Ver­hil­dersum in Leens een nieuwe expo­sitie geo­pend met kunst­werken gemaakt door tex­tiel­kun­ste­naar Trudi Skála. Monique Spaltman – direc­teur van Ver­hil­dersum – opende de expo­sitie en droeg bij deze gele­gen­heid een leren jurk en jas die door Trudi Skála ont­worpen en gemaakt zijn.

Eileen Black­more van House of Design gaf een boei­ende toe­lich­ting op het werk van Trudi Skála in het licht van nu. Het ging daarbij over de ver­hou­dingen tussen ambacht, design en cre­a­ti­vi­teit. De drie com­po­nenten die Trudi Skála bij­zonder goed in de vin­gers had.

Tex­tiel­kun­ste­naar en vak­vrouw in elke vezel

In het Koets­huis op Land­goed Ver­hil­dersum zijn de tex­tiel­schil­de­rijen zo ten­toon­ge­steld dat ze de bezoeker uit­no­digen om het werk met aan­dacht te bekijken. Je mag er met je neus bovenop! Ver­wonder je over de fijn­heid en de bijna tac­tiele erva­ring. Word je bewust van het enge­len­ge­duld, vak­man­schap en de ver­beel­dings­kracht van Trudi Skála.

Het noor­de­lijk land­schap was haar grootste inspi­ra­tie­bron. Ze gebruikt zelf­ont­wik­kelde gemengde tech­nieken: de top­laag van het werk bestaat uit naai­ma­chi­nes­tik­sels met daar­onder een basis van beschil­derde plasticfolie.

Bij de expo­sitie is een boekje te koop met een beknopte beschrij­ving en veel beeld­ma­te­riaal van de levens­loop van deze bevlogen vak­vrouw die in 1933 werd geboren. Ze kreeg al op haar derde ver­jaardag van haar oma een kleine naai­ma­chine. Ze volgde alle tex­tiel­op­lei­dingen in Neder­land, werd docent, mode­ont­werper en textielkunstenaar.

De expo­sitie is te bezich­tigen tot en met zondag 30 oktober 2022.

Land­goed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB LEENS
Tele­foon: 0595 – 571 430

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.verhildersum.nl

Meer nieuws en activiteiten