Lauwersland Online - Expositie "Weelderige Wierde" onder grote belangstelling geopend

Expositie "Weelderige Wierde" onder grote belangstelling geopend

Onder grote belang­stel­ling werd op vrijdag 28 april in Museum Wier­den­land in Ezinge de expo­sitie "Weel­de­rige Wierde" met werken van kunst­schilder Matthijs Röling geopend.

"Er waren ruim twee­hon­derd bezoe­kers, veel meer dan we hadden verwacht.", aldus direc­teur Heidi Renkema, die gere­kend had op zo'n vijftig belang­stel­lenden. "Fantas­tisch!"

Het openings­woord was aan Heidi Renkema, gevolgd door Doumoar dat twee gevoe­lige nummers in het Gronings ten gehore bracht. Vervol­gens nam een welbe­spraakte Bram van der Vlugt de micro­foon over om het publiek — maar vooral zijn vriend en "tove­naar met verf en werke­lijk­heid" Matthijs Röling — toe te spreken in een woord­rijk en bij tijden verte­de­rend betoog over zijn verleden, het schil­der­werk en de critici waar­tegen hij het lang heeft moeten opnemen. Daarna sprak Röling nog een dank­woord en was de opening van de tentoon­stel­ling middels het verwij­deren van het rode koord een feit.

Lauwersland Online - Expositie "Weelderige Wierde" onder grote belangstelling geopend

De expo­sitie "Weel­de­rige Wierde", met tuin­schil­de­rijen van Matthijs Röling, is te zien tot en met zondag 1 oktober. Naast veel te kijken valt er ook veel te doen rond de expo­sitie "Weel­de­rige Wierde". Er worden foto's en films van Röling en zijn tuin getoond, bezoe­kers krijgen tips en adviezen voor een gezonde en natuur­lijke tuin, en tijdens de geor­ga­ni­seerde wande­lingen kan zelfs een kijkje worden genomen in de weel­de­rige tuin van de kunste­naar. Data en aanvangs­tijden staan vermeld op de website van Museum Wier­den­land. Binnen­kort is ook de bijbe­ho­rende cata­logus verkrijg­baar en de datum van verschijnen wordt even­eens vermeld op de website.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!

Foto's: © Michael Brem­mers (link)