Lauwersland Online - Expositie "Weelderige Wierde" in Museum Wierdenland

Expositie "Weelderige Wierde" in Museum Wierdenland

Van 29 april tot en met 1 oktober 2017 presen­teert Museum Wier­den­land de expo­sitie "Weel­de­rige Wierde" met schil­de­rijen van kunste­naar Matthijs Röling.

Gedu­rende de tentoon­stel­lings­pe­riode orga­ni­seert het museum acti­vi­teiten voor zowel volwas­senen als kinderen. Bij de tentoon­stel­ling verschijnt een cata­logus die mede moge­lijk is gemaakt door crowd­fun­ding.

Matthijs Röling geldt als boeg­beeld van
de heden­daagse figu­ra­tieve Neder­landse schil­der­kunst. De kunste­naar woont op enkele minuten lopen van het museum, op de wierde van Ezinge. Zijn immense en lommer­rijke tuin is als micro­na­tuur­ge­bied een waar para­dijs
voor allerlei vogels en andere dieren. Röling heeft zijn weel­de­rige tuin vaak geschil­derd. De expo­sitie "Weel­de­rige Wierde" toont zowel een groot aantal van de tuin­schil­de­rijen die hij in Ezinge maakte, als enkele schil­de­rijen die hij van andere tuinen maakte. Veel van de werken zijn voor het eerst in het open­baar te zien.

De kunste­naar Röling hecht grote waarde aan rust en vrij­heid, die hij vindt in het hoge noorden van Groningen. In de tuin­schil­de­rijen van de kunste­naar gaan zijn liefde voor de natuur en voor schil­deren hand in hand.

Rondom de expo­sitie "Weel­de­rige Wierde" worden diverse acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd:

• 21 mei : Schil­der­work­shop onder leiding van Anja Lofvers. Schil­deren met natuur­lijk mate­riaal uit de tuin. Ter inspi­ratie begint de work­shop met een kijkje bij de schil­de­rijen.

• 14 juli en 5 augustus: Busex­cursie naar het Nijs­ingh­huis (waar Röling wand­schil­de­ringen maakte) en Museum De Buiten­plaats in Eelde.

• 10 september: Lezing door Romke van de Kaa, schrijver van vele boeken over tuinieren.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!