Lauwersland Online - Expositie "Werelderfgoed Waddenzee" in Galerie Het Raadhuis

Expositie "Werelderfgoed Waddenzee" in Galerie Het Raadhuis

Van 16 september tot en met 5 november is in Galerie Het Raad­huis in Eenrum de expo­sitie "Werel­derf­goed Waddenzee" te bezich­tigen.

De Wadden, een prach­tige wereld.
De open horizon, de gren­ze­loze lucht, de schoon­heid van het eeuwen­oude ritme van eb en vloed.
De Wadden, Werel­derf­goed, het mooiste natuur­ge­bied van Neder­land.

Veer­tien kunste­naars hebben zich ieder op hun eigen manier laten inspi­reren door dit unieke natuur­ge­bied.

De fees­te­lijke opening is op zaterdag 16 september om 14:00 uur. Gerard Kremer, voor­malig eige­naar van de Vrij­buiter, voor­zitter MKB-Noord, commis­saris NL inves­teert en boeg­beeld voor Wadden Werel­derf­goed, spreekt om 14:30 uur het openings­woord.


Lauwersland Online - Expositie "Werelderfgoed Waddenzee" in Galerie Het Raadhuis


Schil­derij boven: Elwin van de Kolk — Schol­ek­sters — acryl op paneel 30x60 cm
Schil­derij onder: Cees Vegh — Avondzon op het Wad — olie op doek 50x70 cm


Galerie Het Raad­huis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 — 497 002

Bezoek voor meer infor­matie de website www.galeriehetraadhuis.nl !

Galerie Het Raad­huis is geopend van zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur.