Lauwersland Online - Expositie "Winter pracht"

Expositie "Winter pracht"

Bij Nou Nòg Mooier! en Kunst­markt Wadden­land in Warf­huizen is van 22 oktober tot en met 31 december de expo­sitie "Winter pracht" te bezich­tigen.

Negen kunste­naars tonen een adem­be­ne­mende pracht aan schil­de­rijen, abstracte werken, wolschil­de­rijen, illu­stra­ties, teke­ningen, kera­miek, licht­ob­jecten, glas­werk, ruim­te­lijke objecten en sieraden.

• Noor Agter
• Tijntje Bakker
• Arda Barten
• Maureen Butter
• Gwen­dolyn van Essen
• Jilt Groe­nendal
• Kordula Röcken­haus
• Jenny Weege­naar
en Astrid van de Weerd

De fees­te­lijke opening vindt plaatst op zondag 22 oktober om 16:00 uur en wordt verricht door Gitta op den Akker. Zij is lid Comité van aanbe­ve­ling van de Stich­ting Kunst­markt Wadden­land, project­leider en advi­seur Cultuur en Erfgoed, voor­malig direc­teur van museum Nien­oord Leek.

Harry van Lier (zanger, bassist en compo­nist) zorgt voor een muzi­kale opluis­te­ring met zang en gitaar. U bent van harte welkom!


Nou Nòg Mooier! & Kunst­markt Wadden­land
Baron van Asbeckweg 38
9963 PC Warf­huizen
tele­foon: 0595 — 572 424

Datum: zondag 22 oktober tot en met zondag 31 december
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.nounogmooier.nl en www.kunstmarktwaddenland.nl !


Nou Nòg Mooier!

Nou Nòg Mooier! is een crea­tief centrum, een ware bele­ving voor de kunst­min­ners. De spil van het bedrijf is de ambach­te­lijke lijs­ten­ma­kerij. Er is een kunst­ga­lerie, een kado­winkel met onder andere kunst-souve­nirs, een koffie- en thee­huis met terras. Tot slot is er een afde­ling grafisch ontwerp, voor­heen De Verbeel­ding.

Kunstmarkt Waddenland

Kunst­markt Wadden­land bevindt zich op hetzelfde adres als Nou Nòg Mooier!. Een grote expo­si­tie­ruimte van en voor kunste­naars, leden van de stich­ting. Het aanbod van kunst­werken is zeer divers: schil­de­rijen, etsen, foto’s, sieraden, tassen etc. De expo­si­ties worden om de 8 weken gewis­seld, het gehele jaar door.

Openingstijden

Donderdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur en op zondag van 11:00 tot 17:00 uur.