Lauwersland Online - "Fan binnenút" aangevuld met verdiepende podcastreeks

maandag 3 mei 2021

"Fan binnenút" aange­vuld met verdie­pende podcastreeks

Als aanvul­ling op de tele­vi­sie­serie "Fan binnenút: wa soarget foar in feilich libben?" komt Omrop Fryslân met een drie­de­lige, verdie­pende podcas­treeks. In de tele­vi­sie­serie kijkt program­ma­maker Miranda Werkman achter de deuren bij het werk van Jeugd- en Gezins­be­scher­ming, Jeugd­re­clas­se­ring en Veilig Thuis Fries­land. In de podcast gaat Miranda in gesprek met Veilig Thuis-mede­wer­kers, gedrags­we­ten­schap­pers en vertrou­wens­artsen. De deskun­digen vertellen hoe je als buurman, juf, oma of voet­bal­trainer een kind kunt helpen.

Maandag 3 mei is de laatste afle­ve­ring van de tele­vi­sie­serie te zien met het verhaal van Susan Slik­ker­veer over huise­lijk geweld. Dezelfde dag komt de eerste van de drie podcas­taf­le­ve­ringen online.

Complexe schei­dingen

De eerste afle­ve­ring van de podcas­treeks gaat dieper in op complexe schei­dingen, die steeds vaker voor­komen. Gedrags­we­ten­schapper Lutske de Vries neemt de luis­te­raar mee in het hoofd van de ouders, en gezins­voogd Mirjam Hoge­boom vertelt het verhaal van het kind. In de tweede afle­ve­ring vertellen Maryse en Anita, twee mede­wer­kers van Veilig Thuis Fries­land, over hoe je met een kind zelf in gesprek kan gaan. In de laatste afle­ve­ring beschrijven vertrou­wens­arts Jenny de Leeuw en psycho­loog en ortho­pe­da­goog Femke Boersma wat de lange­ter­mijn­ge­volgen zijn van kindermishandeling.

Tele­vi­sie­serie

In de tele­vi­sie­serie "Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben?" kijkt Miranda Werkman achter de voor­deur met mede­wer­kers van het Regie­cen­trum Bescher­ming en Veilig­heid. Daar werken 250 mensen aan de veilig­heid van tien­dui­zend gezinnen. De serie laat zien hoe lastig het is om in te grijpen achter de voor­deur; de grens tussen privacy en veilig­heid. Miranda loopt mee met jeugd­be­scher­mers en jeugd­re­clas­seer­ders, en kijkt achter de schermen bij Veilig Thuis Friesland.

De podcas­treeks is vanaf 3 mei weke­lijks te beluis­teren op Omropfryslan.nl en op Spotify.
Alle afle­ve­ringen van de tele­vi­sie­serie "Fan binnenút: wa soarget foar in feilich libben?" zijn terug te kijken op Omropfryslan.nl/fanbinnenut.

Media & tekst: © Omrop Fryslân