Lauwersland Online - Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten

Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten

Om inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet te komen, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onlangs besloten weer een Fashioncheque (kledingpas) van € 50,00 beschikbaar te stellen.

Vanwege de positieve ervaringen in de afgelopen jaren, is besloten om ook dit jaar weer de Fashioncheque te verstrekken. De pas is een aanvulling op de bestaande regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Werkplein Ability, uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en participatie in de BMWE-gemeenten, verstrekt deze regelingen.

Inwoners die een uitkering ontvangen van Werkplein Ability, krijgen de Fashioncheque binnenkort automatisch per post toegestuurd, zo ook voor hun inwonende partner en kinderen tot 18 jaar. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en weinig vermogen, kunnen de Fashioncheque zelf aanvragen net als voor hun inwonende partner en kinderen tot 18 jaar.

Het is tot 1 mei 2017 mogelijk om de Fashioncheque aan te vragen. Het aanvraagformulier is te downloaden via de website www.werkpleinability.nl en is ook beschikbaar bij Werkplein Ability aan het Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum. Hier is ook informatie te verkrijgen over andere minimaregelingen, waaronder de tegemoetkoming voor een aanvullende zorgverzekering, compensatie Eigen Risico, vergoeding voor het startpakket voortgezet onderwijs, kinderfeestjes en sport.


Lauwersland Online - Fashioncheque voor minima in BMWE-gemeenten