Lauwersland Online - Fietsen langs Harssensbosch en door de Koningslaagte

Fietsen langs Harssensbosch en door de Koningslaagte

Op woensdag 6 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap, in het kader van haar 80-jarig jubi­leum, een fiets­tocht door de Konings­laagte.

Een rijke geschie­denis en sporen in het land­schap rondom het Noorden van de stad Groningen. We fietsen door het Reit­diep­ge­bied waar Het Groninger Land­schap veel bezit­tingen heeft waar weide­vo­gel­vrien­de­lijk beheer wordt gevoerd.

We zien sporen van de oude rivier De Hunze. Er wordt verteld over het kasteel en klooster van Selwerd. We ontmoeten het Reit­diep, de vroe­gere verbin­ding met de zee.

Hars­sens­bosch en Konings­laagte, een eeuwenoud gebied, krijgen tijdens deze fiets­tocht volop de aandacht.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: woensdag 6 juli 2016
Tijd: 19:00 — 21:30 uur

Kosten: deel­name is gratis
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Lauwersland Online - Fietsen langs Harssensbosch en door de Koningslaagte


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto's: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap