Lauwersland Online - Fietstocht door het zuidelijk Westerkwartier op de langste dag van het jaar

Fiets­tocht door het zuide­lijk Wester­kwar­tier op de langste dag van het jaar

Op woensdag 21 juni — de langste dag van het jaar — orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een fiets­tocht door het zuide­lijk Wester­kwar­tier.

Deze fiets­tocht mag een klas­sieker genoemd worden. Ieder jaar bedenken de gidsen van Het Groninger Land­schap een nieuwe tocht langs bekende en minder bekende paden van het Wester­kwar­tier.

Er wordt regel­matig gestopt om mooie stukken natuur te bewon­deren. Een gids van Het Groninger Land­schap zal vertellen over natuur, cultuur en geschie­denis.


Coen­ders­borg
Oudeweg 15
9364 PP Nuis

Datum: woensdag 21 juni 2017
Tijd: 19:00 — 22:30 uur

Kosten: gratis voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap / € 2,50 voor niet-Bescher­mers


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap