Lauwersland Online - Fietstocht langs oude handelsroutes naar het oosten

Fietstocht langs oude handelsroutes naar het oosten

Op zaterdag 12 augustus orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een fiets­tocht "langs oude handels­routes naar het oosten" rondom Winsum.

Winsum was vroeger een zeer belang­rijke handels­plaats in de Omme­landen. De vele wegen en vaar­wegen rondom Winsum getuigen daar nog van. Het is boeiend daar in het terrein kennis van te nemen. De fiets­tocht van circa 30 kilo­meter gaat dan ook over dat soort wegen.


Parkeer­ter­rein bij het NS-station
Stati­onsweg 18
9951 BA Winsum

Datum: zaterdag 12 augustus 2017
Tijd: 13:00 — 17:00 uur

Kosten: deel­name is gratis!
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap