Lauwersland Online - Fietstocht door Middag-Humsterland vanuit Museum Wierdenland

Fiets­tocht door Middag-Humster­land vanuit Museum Wier­den­land

Iedere derde zaterdag van de maand, van mei tot en met september, orga­ni­seert Museum Wier­den­land een fiets­tocht onder leiding van een deskun­dige en enthou­si­aste gids.

In een niet al te grote groep wordt het land­schap van Middag-Humster­land verkend. De gids vertelt over "het waarom" van de boch­tige wegen en kromme sloten, zo kenmer­kend voor het land­schap met haar wierden en dijkjes. U ziet wat u eerder nog niet zag…

De kosten voor deel­name, inclu­sief de entree voor Museum Wier­den­land én koffie of thee, bedragen € 8,00. Bezit­ters van een Muse­um­kaart betalen € 3,00. De fiets­tocht start om 13:30 uur en duurt tot onge­veer 16:00 uur. Hebt u geen fiets of komt u van ver? Via Museum Wier­den­land is het moge­lijk om een fiets te huren!

Wilt u deel­nemen aan de fiets­tocht? Opgeven kan via boekingen@wierdenland.nl.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Data 2017:

Zaterdag 20 mei
Zaterdag 17 juni
Zaterdag 15 juli
Zaterdag 19 augustus
Zaterdag 16 september

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!