Fotopuzzel Wester­kwar­tier

De vraag van deze week: Waar zie je dit dorps­ge­zicht?

Lauwersland Online - Fotopuzzel Westerkwartier

Stuur de oplos­sing in vóór aanstaande maandag 21 oktober 10:00 uur om kans te maken op het taartje voor 6 personen van Bakkerij Smit in Kommer­zijl!

This contact form is deac­ti­vated because you refused to accept Google reCaptcha service which is neces­sary to vali­date any messages sent by the form.

Oplos­sing vorige puzzel: Provin­ci­a­leweg in Sebal­de­buren

Het taartje is gewonnen door F. Olden­burger uit Groo­te­gast. Gefe­li­ci­teerd!

Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"

De Fotopuzzel Wester­kwar­tier verschijnt weke­lijks in het adver­ten­tie­blad "Zaken die uw aandacht vragen" en wordt mede moge­lijk gemaakt door Bakkerij Smit in Kommer­zijl.