Fotopuzzel Wester­kwar­tier

De vraag van deze week: Wat is de naam van borg - gelegen in een plaats die sinds 1 januari 2019 bij het Wester­kwar­tier hoort?

Stuur de oplos­sing in vóór aanstaande maandag 29 april 10:00 uur om kans te maken op het taartje voor 6 personen van Bakkerij Smit in Kommer­zijl!

Oplos­sing vorige puzzel: Molen de Meeuw in Garn­werd.

Het taartje is gewonnen door E. Kooi uit Niezijl. Gefe­li­ci­teerd!

Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"

De Fotopuzzel Wester­kwar­tier verschijnt weke­lijks in het adver­ten­tie­blad "Zaken die uw aandacht vragen" en wordt mede moge­lijk gemaakt door Bakkerij Smit in Kommer­zijl.