Lauwersland Online - Friese CDA kandidaten Tweede Kamer gaan auto's wassen in Surhuisterveen

Friese CDA kandidaten Tweede Kamer gaan auto's wassen in Surhuisterveen

Op zaterdag 4 maart van 10:00 tot 12:00 uur kunt u kennis­maken met onze kandi­daten voor de Tweede Kamer­ver­kie­zingen. Het zijn Harry van der Molen uit Leeu­warden op plaats 8 en Esther Hane­mayer uit Dokkum op plaats 31.

U kunt hen ontmoeten, uw vragen stellen, maar bovenal aan het werk zetten. Ze wassen samen met de leden van fractie en bestuur van CDA Acht­kars­pelen en de wethou­ders Harjan Brui­ning en Jouke Spoelstra uw auto voor het goede doel.

De opbrengst van het auto­wassen gaat in zijn geheel naar het jongen­ste­huis Khaya­lethu in Port Eliza­beth, Zuid-Afrika (www.khayalethu.org.za). De missie van Khaya­lethu Youth Centre is zorg en oplei­dingen te bieden aan straat­kin­deren in de leef­tijd tussen 8 en 18 jaar. Deze orga­ni­satie wordt al jaren onder­steund door de familie Jilderda uit Surhuis­ter­veen.

Ook enkele plaat­se­lijke onder­ne­mers werken mee. Er worden Pool­tjes (Hifi Pool), Machiel­tjes (Wijn­huis Machiel), Hoeksma’tjes (Schilder Ate Hoeksma), Walda’tjes (Schilder Walda) en Inter­toy­tjes (Joop Numan) uitge­deeld onder de klanten: bonnen voor een bijzon­dere auto­was­beurt. Geen bon? Voor slechts 5 euro wordt ook uw auto weer spic en span. En terwijl u wacht, wordt u door D.O.R.P. Brui­ning Zorg, het plaat­se­lijke re-inte­gra­tie­pro­ject van Jelle Brui­ning, een kop koffie aange­boden.

Het gaat alle­maal gebeuren op het parkeer­ter­rein van de Flambou aan de Gronin­ger­straat 40 te Surhuis­ter­veen. CDA Acht­kars­pelen is blij met uw komst en we hopen straks op een stevige Friese verte­gen­woor­di­ging in de Tweede Kamer!

Op de foto: Harry van der Molen en  Esther Hane­maaijer
© CDA Acht­kars­pelen