Lauewrsland Online - Gastvrijheids-goeroe Wouter Verkerk inspireert ondernemers in Noordoost Friesland

zaterdag 13 oktober 2018

Gast­vrij­heids-goeroe Wouter Verkerk inspi­reert onder­ne­mers in Noord­oost Fries­land

Op maan­dag­avond 5 november orga­ni­seert Stich­ting Regio­Mar­ke­ting en Toerisme in Surhuis­ter­veen haar jaar­lijkse najaars­bij­een­komst voor toeris­ti­sche onder­ne­mers uit de regio Noord­oost Fries­land. Wouter Verkerk geeft een lezing over het thema gast­vrij­heid.