Lauwersland Online - Geen compensatie voor huurders van gemeentelijke gebouwen in Het Hogeland

maandag 26 april 2021

Geen compen­satie voor huur­ders van gemeen­te­lijke gebouwen in Het Hogeland

Het college van de gemeente Het Hoge­land heeft besloten geen huur­com­pen­satie te verlenen aan vere­ni­gingen en stich­tingen die (gemeen­te­lijke) gebouwen huren.

Een aantal orga­ni­sa­ties had om huur­com­pen­satie verzocht. Zij betogen dat er huur moet worden betaald terwijl er door de corona­crisis geen gebruik van de ruimte kan worden gemaakt. Het college meent dat een compen­satie niet op zijn plaats is omdat de inkom­sten van vere­ni­gingen en stich­tingen op zich niet onder druk staan. Leden van vere­ni­gingen blijven bijvoor­beeld contri­butie betalen.

Het college wijst de verzoe­kers wel op de moge­lijk­heid om uitstel van beta­ling aan te vragen.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland