Net als vorig jaar worden er in de gemeente Het Hoge­land geen offi­ciële Doden­her­den­kingen gehouden. Wel worden er verspreid door de gemeente kransen gelegd. Dat gebeurt door plaat­se­lijk comités en door leden van het college van burge­meester en wethou­ders en raadsleden.

Op de Joodse begraaf­plaats in Leens onthult burge­meester Henk Jan Bolding het monu­ment "Levens­licht" dat bestaat uit een kunst­werk waarin 212 lichtjes zijn verwerkt. Elk lichtje staat voor een omge­brachte Joodse inwoner van Het Hoge­land. "Levens­licht" is een creatie van kunste­naar Daan Roosen­gaarde. Een deel van dat kunst­werk waarin in totaal 104.000 lichtjes zijn verwerkt, werd vorig jaar door Het Hoge­land aange­kocht. Het krijgt een defi­ni­tieve plek in Leens. Van de onthul­ling wordt een video­pro­ductie gemaakt die om 20:30 uur te zien is bij Omroep Het Hoge­land. De film is later ook te bekijken op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Burge­meester Henk Jan Bolding is ’s avonds tijdens de twee minuten stilte aanwezig in Bedum. Hij legt samen met een beperkt aantal leden van het plaat­se­lijke herden­kings­co­mité een krans bij het monu­ment op de hoek van de School­straat en de Grotestraat. Hij houdt er verder een toespraak die door het comité live wordt gestreamd. Een video van de toespraak is in de loop van 5 mei te zien op de sociale media­ka­nalen van de gemeente.

’s Morgens en ’s middags leggen de leden van het college en een aantal raads­leden kransen bij verschil­lende monu­menten in de gemeente. Foto’s van die krans­leg­gingen worden opge­nomen in de video die op 5 mei verschijnt.

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland