Lite­raire avonden in Groningen en Zuid­horn!

De vierde detec­tive "Geest en beest" van Mari­anne Vogel draait om een kost­baar inkt­stel van Goethe. In de Tweede Wereld­oorlog heeft een SS-offi­cier het in Leiden gestolen. Nu moeten de Amster­damse parti­cu­lier recher­cheurs Sofie Bank en Frits Arends het inkt­stel in Berlijn opsporen. Tijdens hun onder­zoek in de Joodse wijk van Berlijn worden zij gecon­fron­teerd met echo’s van de oorlog.