Gemeente Bedum waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

maandag 22 oktober 2018

Gemeente Bedum waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Bedum - jong en oud - zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaats­vinden.

Naast de uitrei­king van de Waar­de­rings­roos voor waar­de­volle vrij­wil­li­gers­ini­ti­a­tieven in de gemeente Bedum, wil de gemeente Bedum dit jaar ook haar waar­de­ring voor vrij­wil­li­gers uitspreken en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Bedum op donderdag 15 november een gezel­lige middag met een High Tea in Grand Café Koning in Bedum.