De gemeente Het Hoge­land heeft de passage over berm­mo­nu­menten in haar groen­be­leids­plan aange­past. In het plan is alleen de prak­ti­sche kant beschreven. Daarbij stond het veilig­heids­as­pect voorop. "Aandacht voor de gevoe­lig­heid en het leed achter de monu­menten ontbrak helaas.", zegt wethouder Theo de Vries. "Dat betreur ik ten zeerste en daarom hebben we de passage anders gefor­mu­leerd. Berm­mo­nu­menten in Het Hoge­land zijn toege­staan, mits ze op een veilige plek staan. Als de wens voor een monu­ment er is, komen we graag in contact met de nabe­staanden. Op die manier kunnen we een waar­dige én veilige oplos­sing zoeken."

Op een klein aantal loca­ties in de gemeente Het Hoge­land zijn berm­mo­nu­menten te vinden. Achter elk monu­ment gaat een tragisch verhaal schuil. Nabe­staanden hebben deze monu­menten nodig om te kunnen gedenken. "Deze passage in het plan heeft veel teweeg gebracht. En daar heb ik alle begrip voor. Daarom passen we het nu aan. Hard­vochtig beleid is nooit onze bedoe­ling geweest. We hebben het plan aange­past. En ik wil bena­drukken dat er in overleg veel moge­lijk is."

Nabe­staanden of initi­a­tief­ne­mers kunnen na overleg met de gemeente een monu­ment plaatsen in de berm. Samen worden afspraken over een veilige plek en het beheer van het monu­ment gemaakt. De gemeente zoekt contact met de nabe­staanden van de huidige monu­menten om ook met hen afspraken te maken.

Op woensdag 30 juni neemt de raad een besluit over het groenbeleidsplan.

Media: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland