Gemeente Het Hoge­land roept belang­heb­benden van graven op con­tact­ge­ge­vens door te geven

Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland roept belanghebbenden van graven op contactgegevens door te geven

Foto: © Lau­wers­land Online

De gemeente Het Hoge­land heeft de eerste lijsten van graven waarvan het graf­recht geëin­digd is bekend­ge­maakt. Op de lijsten staan alleen de namen en gege­vens van de graven waarvan bij de gemeente geen con­tact­ge­ge­vens van belang­heb­benden bekend zijn. De lijsten voor de begraaf­plaatsen in Kan­tens en Zuid­wolde staan nu op de gemeen­te­lijke web­site. De lijsten voor de andere begraaf­plaatsen volgen later.

De gemeente gaat de lijsten van graven waarvan vol­gens de gemeente het graf­recht is geëin­digd in meer­dere stappen publi­ceren. De reden is dat van veel belang­heb­benden op deze graven de con­tact­ge­ge­vens ont­breken. Zijn de con­tact­ge­ge­vens wel bekend dan komt een graf niet op de lijst en schrijft de gemeente de con­tact­per­soon per­soon­lijk aan.

Tij­de­lijke moge­lijk­heid voor nieuw grafrecht

De gemeente wil belang­heb­benden de gele­gen­heid bieden alsnog te kiezen voor een nieuw graf­recht om een graf in stand te kunnen houden. Kiezen recht­heb­benden of andere belang­heb­benden niet tijdig voor ver­len­ging – of nu een­malig voor nieuw graf­recht – dan wordt een graf uit­ein­de­lijk geruimd.

De eerste lijsten staan nu op de gemeen­te­lijke web­site. Hierop staan graven van de begraaf­plaatsen in Kan­tens en Zuid­wolde. De gemeente vraagt belang­heb­benden binnen tien weken na bekend­ma­king van een lijst te rea­geren als zij het graf­recht willen her­stellen of vinden dat er nog bestaande rechten zijn. Bij twijfel over de status raadt de gemeente aan altijd con­tact op te nemen.

De lijsten en meer infor­matie staan op www.hethogeland.nl/begraven

Meer nieuws en activiteiten