Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland wil weten wat inwoners nodig hebben voor afvalvermindering

dinsdag 2 juli 2019

Gemeente Het Hoge­land wil weten wat inwo­ners nodig hebben voor afval­ver­min­de­ring

Ruim 11.000 inwo­ners van de gemeente Het Hoge­land kunnen vanaf vandaag aangeven wat zij nodig hebben om minder huis­vuil te produ­ceren. Met de resul­taten van het onder­zoek stelt de gemeente vari­anten op voor de toekom­stige afval­voor­zie­ningen in Het Hoge­land.