Gemeente Het Hoge­land zoekt gezinnen die energie én geld willen besparen

Lauwersland Online - Gemeente Het Hogeland zoekt gezinnen die energie én geld willen besparen

Gemeente Het Hoge­land zoekt gezinnen met kin­deren van onge­veer 7 tot 12 jaar oud die mee willen doen aan Junior Ener­gie­coach. In dit spel neemt TV-held Var­kentje Rund als Junior Ener­gie­coach de kin­deren elke week mee op ont­dek­kings­reis. Door leer­zame chal­lenges, puz­zels, expe­ri­menten en win­ac­ties ont­dekken kin­deren én hun ouders hoe ze thuis energie kunnen besparen. Ook school­klassen kunnen mee­doen aan Junior Energiecoach.

Wet­houder Arjen Nolles staat in de start­blokken om samen met zijn gezin mee te doen aan deze najaar­s­e­ditie van Junior Ener­gie­coach. Hij hoopt dat ook veel Hoge­land­ster scholen zich aan­melden: “Kin­deren leren op een leuke manier hoe ze energie kunnen besparen. Hier hebben kin­deren wat aan voor later. En ze geven de tips ook meteen thuis door.”

Alle basis­scholen in Het Hoge­land hebben een oproep ont­vangen van de gemeente.

Hoe vinden kin­deren het?

Edo en Gijs uit Uit­hui­zer­meeden vonden Junior Ener­gie­coach super­leuk: “We wachtten elke week weer op vrijdag want dan kwam er weer een nieuw filmpje van Var­kentje Rund. Als we een opdracht deden, mochten we een dikke duimen sticker plakken. Nu weten we dat te veel stek­kers in het stop­con­tact niet goed is. En dat we de deuren achter ons dicht moeten doen!”

Junior Ener­gie­coach duurt 5 weken lang en kost 15-30 minuten tijd per week. Het spel start op vrijdag 7 oktober 2022. Inschrijven kan tot en met zondag 2 oktober 2022.

Bezoek voor meer infor­matie, inschrijven en/of een voor­proefje de web­site www.juniorenergiecoach.nl

Meer nieuws en activiteiten