Lauwersland Online - Gemeente De Marne waardeert inzet van vrijwilligers met een gezellige High Tea

Gemeente De Marne waardeert inzet van vrijwilligers met een gezellige High Tea

Elk jaar zetten vele inwo­ners van de gemeente De Marne zich vrij­willig in voor een buurt- of bewo­ners­ini­ti­a­tief, vere­ni­ging of stich­ting, kerk, sport­club, een goede doel, zorg­in­stel­ling, school of een cultuur- of natuur­or­ga­ni­satie. Dankzij de inzet van deze enthou­si­aste vrij­wil­li­gers, jong en oud, kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaats­vinden.

De gemeente De Marne wil graag de vrij­wil­li­gers in de gemeente bedanken voor de vrij­wil­lige inzet en orga­ni­seert samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum op vrijdag 25 november 2016 van 14:30 tot 16:30 uur een gezel­lige High Tea in het gemeen­te­huis van De Marne aan de R. Ritze­ma­straat 2 in Leens.

Bent u actief als vrij­wil­liger en woon­achtig in de gemeente De Marne? dan bent u van harte welkom!

Aanmelden

Vrij­wil­li­gers kunnen zich tot 15 november aanstaande aanmelden via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl. Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie waar­voor u zich inzet vermelden.

Het gemeen­te­huis biedt ruimte aan maxi­maal 70 vrij­wil­li­gers, dus meld u snel aan! Deel­name geschiedt op basis van volg­orde van aanmel­ding.