Lauwersland Online - Gemeente De Marne wil Werelderfgoedcentrum

Gemeente De Marne wil Werelderfgoedcentrum

Het College van B&W van De Marne heeft een terugblik gedaan op de afgelopen twee jaar en kijkt vooruit naar de komende twee jaar van het collegeprogramma. Het college heeft vastgesteld wat de focus is voor de periode tot aan de herindeling. Een belangrijke doelstelling is het werelderfgoedcentrum, hiervoor is dan ook een bedrag van 1 miljoen gereserveerd.

De gemeenteraad van De Marne heeft ingestemd met het voorstel van het college om de komende twee jaar focus te leggen op het werelderfgoedcentrum door een bedrag van 1 miljoen te reserveren. Op dit moment ligt er een concept, nu wordt gekeken of het financieel haalbaar is. Met deze reservering, die ingezet kan worden voor de aanpak van de openbare ruimte, wil de gemeente een bijdrage leveren aan de uiteindelijke realisatie.

Werelderfgoedcentrum

De kernpartners Zeehondencentrum Pieterburen, Staatsbosbeheer, Haven Lauwersoog, de provincie Groningen en de gemeente De Marne onderzoeken gezamenlijk, op basis van het ontwikkelde concept, de haalbaarheid van het Werelderfgoedcentrum Wadden op het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog. Dit centrum wordt een van de grote werelderfgoedcentra die langs de Waddenkust worden gerealiseerd.

Lauwersoog

De ontwikkeling van het gebied is in volle gang. De N361 ten hoogte van Lauwersoog wordt aangepakt, de belevenisroute Lauwersom is in uitvoering en de aanpak van de Strandweg in voorbereiding. Een toeristische trekker ontbreekt echter nog. Het Werelderfgoedcentrum Wadden in Lauwersoog moet het ecologische visitekaartje van het centrale Waddengebied worden.

© Gemeente De Marne