Lauwersland Online - Geslaagde Natuurwerkdag op Zuurdijk

Geslaagde Natuur­werkdag op Zuur­dijk

Afge­lopen zaterdag is er op Zuur­dijk weer veel werk verzet tijdens de door Dorps­be­langen Zuur­dijk geor­ga­ni­seerde Natuur­werkdag.

De vrij­wil­li­gers van de begraaf­plaats en de werkers van de Struun­speul­toen en het dorpsbos hadden onder leiding van Dorps­be­langen Zuur­dijk de koppen bij elkaar gestoken, en net als vorig jaar, de Natuur­werkdag geor­ga­ni­seerd.

Er werd gewerkt op het kerkhof, de begraaf­plaats, de Struun­speul­toen en in het dorpsbos. Op het kerkhof zijn bostulpen en sneeuw­roem gepoot en zijn de kastan­je­bla­deren geruimd.


Lauwersland Online - Geslaagde Natuurwerkdag op Zuurdijk


In het dorpsbos zijn bomen gekapt en struiken terug­gezet. In de Struun­speul­toen is een nest­kast­jes­boom, gele­verd door het dorpsbos, gemaakt. De nest­kastjes waren een week eerder door de kinderen in de molen gemaakt. Ook is er daslook, gele­verd door Domies Toen, gepoot en een lemoen­appel geplant. Verder is er een cross­fietspar­cours uitgezet. De Struun­speul­toen krijgt zo steeds meer vorm en er wordt al heel veel gespeeld!

Er was een trans­port­dienst die uitste­kend func­ti­o­neerde en een hoop stenen heeft vervoerd. Er waren zo'n 10 kinderen en 16 volwas­senen aan het werk. De koffie en limo­nade in de kerk en de lunch in de molen smaakten prima!


Lauwersland Online - Geslaagde Natuurwerkdag op Zuurdijk


Bezoek voor meer infor­matie over Zuur­dijk de website www.zuurdiek.nl !