Lauwersland Online - Geslaagden Terra Winsum tweede tijdvak

Geslaagden Terra Winsum tweede tijdvak

De 12 kandi­daten met een herexamen zijn alle­maal geslaagd! Terra Winsum is trots dat 147 van de 150 examen­kan­di­daten geslaagd zijn (98%). Er zijn 2 kandi­daten defi­ni­tief afge­wezen en er is 1 kandi­daat terug­ge­trokken voor het herexamen.

VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg

Roy Nap, Bedum; Kevin Westra Harkstede.

100% geslaagd waarvan 3 leer­lingen cum laude

VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg

Rob Kamp­huis, Winsum; Floor Siesling, Schild­wolde; Marlon van der Veen, Winsum.

100% geslaagd waarvan 3 leer­lingen cum laude

VMBO Gemengde Leerweg

Patrick van Bockel, Bedum; Angela Dost, Rood­e­school; Ilse van Drie, Bedum; Joyce Hoek Middel­stum; Marco Kramer, Garn­werd; Frank Tillema, Winsum;

94% geslaagd waarvan 1 leer­ling cum laude

Het Groene Lyceum: deze kandidaten hebben een diploma voor de Theoretische Leerweg behaald

Thomas Huisman, Groningen.

96% geslaagd waarvan 2 leer­lingen cum laude