De mete­o­ro­lo­gi­sche lente is ook bij het arbo­retum Eenrum - de Noto­ares­toen - inge­treden. Volgens de weer­mannen duurt zij immers van 1 maart tot en met 31 mei. Onder­tussen hebben we al menig zachte lentedag achter de rug en heeft de natuur hierop gere­a­geerd met groei en bloei. Wat is het dan een luxe om de Noto­ares­toen "in je achter­tuin te hebben". Bij regel­matig bezoek van de tuin lijkt de lente haast te snel te gaan. Je zou de tijd wel even willen stil­zetten om dit mooie jaar­ge­tijde ten volle te kunnen beleven.

Geuren- en Kleurenfeest

In de maanden april en mei is de Noto­ares­toen op zijn mooist. Er bloeien honderden rodo­den­drons en zeld­zame bomen die de tuin omto­veren in een zee van kleuren. Alle reden om u ook dit jaar een feestje aan te bieden en de lente te vieren.

De gezel­lige Open Dagen vallen dit jaar in het weekend van 20 en 21 mei + 27 en 28 mei. Van 11:00 tot 17:00 uur bent u welkom op het terras bij de vijver voor een stuk taart, (rhododendron)thee, biolo­gi­sche koffie of vruchtensap.

Tijdens uw wande­ling door de tuin kunt u zich laten verge­zellen door de groen­mannen. Zij geven u graag uitleg over het ontstaan van de tuin en de diver­si­teit van de beplan­ting. Er is muziek bij het tuinhuis.

Helpende handen gezocht

Voor het Geuren- & Kleu­ren­feest is de Noto­ares­toen nog op zoek naar vrij­wil­li­gers voor de bedie­ning in het thee­huis en op het terras. Je wordt inge­roos­terd voor 1 dagdeel(= 3 uur) of hele dag (= 6 uur), natuur­lijk in overleg. Taart en een lunch krijg je aangeboden.

Heb je zin om te komen helpen in deze kleur­rijke tuin? meld je dan aan bij coör­di­nator cate­ring Martha Heslinga, per e-mail: marthaheslinga@hotmail.com of tele­foon: 06 - 2932 5381.

50 jaar Arbo­retum Notoarestoen

Het jaar 2018 zal een bijzonder jaar zijn voor de Noto­ares­toen. Dan is het 50 jaar geleden dat notaris Smit de eerste schop in de grond zette om zijn droom, een bomen­tuin stichten in Eenrum, waar te maken. Een enthou­si­aste groep Eenru­mers onder leiding van zoon en bestuurslid Jan Smit is druk bezig met de voor­be­rei­dingen voor dit jubi­leum. De orga­ni­satie kan nog niets verklappen maar zij houden u op de hoogte van de komende feestelijkheden!

Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Datum: zaterdag 20, zondag 21, zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !

Foto 1 & 2: Bezoe­kers in de Noto­ares­toen | © Marjo­lein Akse
Foto 3: Het toegangs­bord | © Lauwers­land Online
Tekst: Marjo­lein Akse