De bloei van honderden rodo­den­drons in de Noto­ares­toen in het schil­der­ach­tige Groninger wier­den­dorp Eenrum wordt jaar­lijks gevierd met het Geuren- & Kleu­ren­feest. De vrij­wil­li­gers van de Noto­ares­toen heten u welkom tijdens de Open Dagen die worden gehouden in de week­enden van 11 en 12 mei & 18 en 19 mei van 10:00 tot 17:00 uur.

Zoals u gewend bent, is er een thee­schen­kerij op het sfeer­volle veran­da­terras aan de vijver. Bij de koffie en (rhododendron)thee wordt een fees­te­lijk stuk taart geser­veerd. Tijdens een wande­ling door de bloei­ende tuin kunt u zich laten verge­zellen door een van de groen­mannen. Zij geven u graag uitleg over het ontstaan van het arbo­retum en de diver­si­teit van de unieke bomenverzameling.

Ook dit jaar is er muziek. Het Ensemble "Con Pasi­ones" geeft op zaterdag 11 mei een middag­con­cert. Dit bete­kent licht klas­sieke muziek volop natuur en roman­tiek. Op zaterdag 18 mei brengt John Koning met zijn popkoor "Sing­s­a­tion" de tuin tot leven met swin­gende pop, soul en ballads. Beide optre­dens zijn gratis en beginnen om 13:30 uur.

U kunt de uitbun­dige bloei van de rhodo­den­drons ook combi­neren met een bezoek aan de prachtig onder­houden tuin van Land­goed Verhil­dersum in Leens met daarin de bijzon­dere beel­den­col­lectie van Eddy Roos. Beide week­enden is het land­goed geopend en op zaterdag 18 mei wordt daar de maan­de­lijkse Streek­markt Verhil­dersum gehouden. Op beide zondagen is kwekerij De Kleine Plan­tage in Eenrum geopend. De kerk van Eenrum is beide week­enden open en op zaterdag 11 mei is het Orgeldag. Op zondag 12 mei is er na de kerk­dienst een dorps­lunch op het kerk­plein in Eenrum.

Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Datum: zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019
Tijd: 10:00 tot 17:00 uur
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !

Foto 1 & 2: Bezoe­kers in de Noto­ares­toen | © Marjo­lein Akse
Foto 3: Het toegangs­bord | © Lauwers­land Online
Tekst: Marjo­lein Akse