In de maanden april en mei is de Noto­ares­toen op zijn mooist. Er bloeien honderden rodo­den­drons en zeld­zame bomen die de tuin omto­veren in een zee van kleuren. Helaas heeft het bestuur van de Noto­ares­toen in verband met de op maandag 23 maart aange­kon­digde coron­a­maat­re­gelen moeten besluiten om dit jaar het Geuren- en Kleu­ren­feest niet door te laten gaan.

Het Geuren- en Kleu­ren­feest zou gehouden worden in de week­enden van 9 en 10 + 16 en 17 mei. Het mag duide­lijk zijn dat het bestuur het zeer betreurt dat ze deze beslis­sing hebben moeten nemen maar tege­lij­ker­tijd beseft zij dat gezond­heid voor iedereen nu het belang­rijkst is.

Het bestuur en vrij­wil­li­gers van Arbo­retum Eenrum - de Noto­ares­toen - wensen u veel sterkte en gezond­heid de komende tijd!

Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Bezoek voor meer infor­matie de website www.arboretumeenrum.nl !

Foto 1 & 2: Bezoe­kers in de Noto­ares­toen | © Marjo­lein Akse
Foto 3: Het toegangs­bord | © Lauwers­land Online
Tekst: Marjo­lein Akse