Lauwersland Online - Gezellige High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Gezellige High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Jaarlijks zetten vele inwoners van de gemeente Winsum zich vrijwillig in voor buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers kunnen organisaties bestaan en activiteiten plaatsvinden.

De gemeente Winsum wil graag waardering uitspreken voor de vrijwillige inzet en organiseert daarom samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum op woensdag 23 november van 14:30 tot 16:30 uur in de kerk van Obergum aan het Kerkpad 10 in Winsum een gezellig High Tea voor vrijwilligers.

Bent u woonachtig in gemeente Winsum en zet u zich in voor een vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief in de gemeente Winsum of daarbuiten? Dan bent u van harte welkom!

Aanmelden

Vrijwilligers kunnen zich tot 15 november aanstaande aanmelden via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl. Bij aanmelding graag uw naam, woonplaats en de vrijwilligersorganisatie waarvoor u zich inzet vermelden.

Gezien de beperkte ruimte kunnen er maximaal 70 vrijwilligers deelnemen aan de High Tea. Meld u zich dus snel aan! Deelname geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.