Lauwersland Online - GGD Groningen opent corona-testlocatie in Uithuizen

woensdag 13 januari 2021

GGD Groningen opent corona-test­lo­catie in Uithuizen

GGD Groningen opent met ingang van dinsdag 19 januari een corona-test­lo­catie in de gemeente Het Hoge­land. Deze test­lo­catie bevindt zich in het oude school­ge­bouw aan de M.J. Bultenastraat 8 in Uithuizen en is de achtste GGD-test­lo­catie in de provincie Groningen.

Test­lo­catie

De test­lo­catie in Uithuizen maakt gebruik van test­ka­mers. Na het maken van een afspraak kan diegene die zich laat testen zich melden op de afge­sproken tijd. Auto’s en fietsen kunnen gepar­keerd worden op het parkeer­ter­rein en vanaf daar loopt men via de voor­deur naar binnen.

Locatie in Uithuizen

De corona-test­lo­catie in Uithuizen wordt inge­richt volgens de veilig­heids- en gezond­heids­richt­lijnen van het RIVM. De test­lo­catie is van maandag tot en met vrijdag open van 09:30 tot 15:30 uur. De coro­na­testen worden alleen op afspraak afge­nomen. Hier­door wordt de verkeers­drukte tot een minimum beperkt. Ook is er een verkeers­re­ge­laar aanwezig.

Vaste loop­route

Bij de ingang van de test­lo­catie staat een infor­ma­tie­bord met instruc­ties voor de bezoe­kers. Voor de test­lo­catie geldt een vaste loop­route. De loop­rich­ting wordt aange­geven met borden.

Testen

Iedereen met klachten die passen bij het coro­na­virus kan getest worden. Daar­naast kunnen mensen van wie uit bron- en contact­on­der­zoek of via de Coron­a­Melder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon zich laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Aan de hand van de uitslag van de test kunnen we zien of het coro­na­virus zich verspreidt en direct bron- en contact­on­der­zoek doen. Zo kunnen we het virus bestrijden. Een afspraak maken kan online via www.coronatest.nl of tele­fo­nisch via 0800 - 1202.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ggd.groningen.nl !

Media: © Pixabay
Tekst: © GGD Groningen