Lauwersland Online - Girlpowerrr in de Quicksilver!

Girlpowerrr in de Quicksilver!

Het was voor enkele kinderen wegge­legd om in de voor­jaars­va­kantie af te reizen rich­ting de sneeuw. Voor de thuis­blij­vers bete­kende dit gelukkig niet dat er niets spor­tiefs onder­nomen kon worden. De voet­bal­ver­e­ni­ging van Zuid­horn liet zich, met wat hulp van de combi­na­tie­func­ti­o­naris van de Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn, van haar beste kant zien.

Op 22 februari orga­ni­seerde Marcel Groothof een speciale Keepersdag voor ballen­van­gers uit de regio. Een dag eerder zagen Hans Tuk en Simon Martini hun initi­a­tief voor een meiden­zaal­voet­bal­toer­nooi een tweede editie beleven.

Girlpowerrr

Noem het een ‘gat in de markt’ of gewoon een ‘tekort’. Het mag duide­lijk zijn dat de zaal­voet­bal­toer­nooien voor meiden schaars zijn. Daar moest veran­de­ring in komen en aan animo bleek geen gebrek. Vanuit de vere­ni­gings­sport orga­ni­seerden de heren vorig jaar al een verge­lijk­baar toer­nooi voor meiden tussen de 8 en 16 jaar. Dit jaar konden ook vrien­din­nen­groepen zich aanmelden of konden voet­bal­teams wat intro­ducés meenemen. Het resul­teerde in circa 100 deel­ne­mende meiden.

Om 09:00 uur begon de dag met de jongste cate­gorie. Veron­ge­lijkt keken een aantal grote broers toe hoe hun jongste zusjes door de zaal renden. Er volgden die dag nog 2 cate­go­rieën met teams uit het Wester­kwar­tier en daar­buiten. Het waren span­nende poules die vaak in de slot­fase werden beslist. De Pink Ladies (Zuid­horn), Bedummer Girls (Bedum), De Bugels (Zuid­horn) gingen als winnaars naar huis.

Stagi­aires en studenten van het Alfa College had wederom een grote rol in de uitvoe­ring van het toer­nooi. De studenten zorgden voor de wedstrijd­lei­ding en hielden de speel­sters wanneer nodig met de fluit in bedwang. De orga­ni­satie kijkt terug op een goede dag en ziet zeker reden en moge­lijk­heden voor een vervolg!

Lauwersland Online - Girlpowerrr in de Quicksilver!

Lauwersland Online - Girlpowerrr in de Quicksilver!

Foto's: © Elena Lukkien