Ambach­te­lijke lijs­ten­ma­kerij en galerie Nou Nòg Mooier! is sinds 2001 een begrip in de regio en ook ver daar­buiten. De eerste zes jaren zetelde Nou Nòg Mooier! in Saaksum en sinds 2006 in Warf­huizen. Enkele jaren geleden kwam er ook nog een koffie- en thee­huis bij.

Na ruim 18 jaar is voor de eige­naren Jack en Chris­ti­anne Putting het moment aange­broken om te gaan genieten van hun "oude dag" en zij dragen het stokje met het volste vertrouwen over aan Gosse en Sharon Koopmans.

Lijs­ten­ma­kerij, galerie en koffie- en thee­huis Nou Nòg Mooier! wordt per 1 maart 2019 over­ge­dragen aan de nieuwe eige­naren Gosse en Sharon. Tot 1 maart 2019 blijven Jack en Chris­ti­anne actief met hun mooie bedrijf. Gosse en Sharon worden inmid­dels door Jack vakkundig opge­leid tot ambach­te­lijk lijstenmakers.

Gosse en Sharon Koopmans

Gosse is kunste­naar en in de galerie zullen daarom uiter­aard zijn werken te zien zijn. Daar­naast worden expo­si­ties geor­ga­ni­seerd en work­shops gehouden. Sharon is astro­loog en coach. Daar­naast maakt ze arts & crafts, waar­onder prach­tige sieraden.

Ook het koffie- en thee­huis gaat op dezelfde voet verder, wellicht met enige aanpas­singen in het menu. Kortom: alles gaat gewoon door zoals het nu is. Nòg mooier kan het bijna niet!

Afscheid en welkom

In februari 2019 wordt een afscheids- en welkomst­feestje geor­ga­ni­seerd. Meer infor­matie hier­over wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nounogmooier.nl !

Media & tekst: © Nou Nòg Mooier!