Graan zichten op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Volgens de kenners is de Zeeuwse witte zicht­rijp. Vrijdag 28 juli is het zover, het graan is zicht­rijp en het moet eraf.

De vrij­wil­li­gers van Land­goed Verhil­dersum laten het verleden herleven. De zichten zijn geschept (gehaard), de ouder­wetse kleding is tevoor­schijn gehaald en de zicht­ma­chine is nage­keken en gesmeerd.

De Zeeuwse witte (tarwe) staat op het punt gezicht te worden. De tarwe wordt in hokken gezet om te drogen. Tijdens de Histo­ri­sche Dagen op 12 en 13 augustus kan het gedorst worden.

Met elkaar het land in, de zicht met een oude jute zak erom op de nek, de strekel "ien buus", vóór de zicht­ma­chine aan om ruimte te maken. Op de plaatsen waar met de hand wordt gezicht, zullen ook de schoven met de hand worden gebonden. Het publiek mag komen helpen. De mannen zullen graag vertellen en voor­doen hoe het binden gaat.

Het grootste gedeelte zal door de zicht­ma­chine gebeuren en als de schoven op het land liggen wordt het met elkaar in hokken gezet, als soldaten in het gelid, zo moet het er uitzien. Kortom een leuke manier om kennis te maken met een verleden wat vroeger zo gewoon was en nu zo bijzonder.

Het graan wordt gebruikt tijden de Histo­ri­sche Dagen op 12 en 13 augustus. Beide dagen is de dors­ma­chine aanwezig om het graan te dorsen.

U wordt van harte uitge­no­digd om kennis te maken met een stukje verleden. Vrijdag 28 juli vanaf onge­veer 11:00 uur zal het een gezel­lige bedrij­vig­heid zijn, naast boom­gaard aan de Hoornse vaart op Land­goed Verhil­dersum in Leens. De vrij­wil­li­gers wijzen u graag de weg.


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: vrijdag 28 juli 2017
Tijd: vanaf 11:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !