Lauwersland Online - Gratis het water op tijdens de Friese Opstapdag

Gratis het water op tijdens de Friese Opstapdag

Op zaterdag 29 april orga­ni­seert Varen in Fries­land de jaar­lijkse Opstapdag. In verschil­lende Friese plaatsen kunnen bezoe­kers kennis­maken met allerlei vormen van water­sport. In Noord­oost Fries­land is het moge­lijk om gratis "op te stappen" in Kollum, Burdaard en Earne­wâld.

In Kollum wordt de Opstapdag gecom­bi­neerd met de opening van "Water­sport­dorp Kollum". Diverse projecten hebben van het dorp een fraaie toegangs­poort tot het Nati­o­naal Park Lauwersmeer en Werel­derf­goed Waddenzee gemaakt. Zater­dag­och­tend wordt de ople­ve­ring gevierd bij Mecke­mastate met een markt en gratis boot­tochtjes op de elek­trisch aange­dreven rond­vaart­boot Wilhel­mina. De rest van het weekend viert het dorp ook feest. De twaalfde editie van de Kollumer Katdagen vindt name­lijk plaats.

Op de Noor­de­lijke Elfste­den­vaar­route is er voor de Opstapdag een hop-on hop-off traject gere­a­li­seerd. In totaal zijn er negen opstap­plaatsen, onder andere bij Café Moarkswâl in Aldt­sjerk, De Witte Olifant in Burdaard en Koffie- en Thee­schen­kerij Bart­le­hiem. Meer­dere schip­pers varen met hun sloep heen en weer. Een tocht duurt onge­veer een uur. Tijdens de vaar­tochten genieten bezoe­kers van de unieke verge­zichten en in de dorpen van de winkel­tjes, een kop koffie of een kleine wande­ling. In Burdaard zijn de molen en het Ruurd Wiersmahûs geopend.

In Earne­wâld kunnen bezoe­kers meer­dere malen met een schipper Nati­o­naal Park De Alde Feanen verkennen. Vanaf 13:00 tot 15:30 uur liggen zowel sloepen als een skûtsje klaar om te vertrekken. Aanmelden voor een tocht kan bij het Toeris­ten­bu­reau in het centrum van Earne­wâld.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.vareninfriesland.nl/opstapdag !