Lauwersland Online - GroenLinks Provincie Groningen: Iedere Groninger wordt energieproducent

woensdag 20 februari 2019

Groen­Links Provincie Groningen: Iedere Groninger wordt ener­gie­pro­du­cent

Afge­lopen dinsdag werd pijn­lijk duide­lijk dat de ener­gie­nota van iedere Groninger veel hoger uitvalt dan verwacht. Daar waar het kabinet in oktober nog beweerde dat de ener­gie­re­ke­ning met gemid­deld 108 euro zou toenemen, conclu­deert het CBS nu dat het om gemid­deld meer dan 330 euro gaat. Door zelf energie op te wekken kunnen Gronin­gers hun ener­gie­re­ke­ning flink verlagen en hebben ze minder last van stij­gende ener­gie­lasten en de onze­ker­heid die dat met zich meebrengt.