Lauwersland Online - GroenLinks: schadefonds mijnbouwschade kan volgens wetgeving

Groen­Links: scha­de­fonds mijn­bouw­schade kan volgens wetge­ving

Groen­Links in Provin­ciale Staten maakt zich boos naar aanlei­ding van de bericht­ge­ving vandaag in het Dagblad van het Noorden, dat het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en het rijk dwars­liggen bij de vorming van een scha­de­fonds voor Groningen.

De mijn­bouwwet biedt in artikel 46 de minister gewoon de moge­lijk­heid om een fonds te laten instellen door de NAM: "Het staat letter­lijk in de wet en het wordt tijd dat de minister eens die wet gaat toepassen.", stelt Statenlid Hendri Meen­de­ring.

Ook zou het rijk geen voor­stander zijn van een rege­ling waarbij kleine schades snel en zonder wantrouwen afge­han­deld worden. Een uitge­lezen kans om snel­heid en trans­pa­rantie aan te brengen bij de scha­de­af­han­de­ling, stelt Hendri Meen­de­ring, maar het rijk geeft wederom aan alle touw­tjes in handen te willen houden en geen vertrouwen te willen geven aan de Gronin­gers. Groen­Links is altijd groot voor­stander geweest van een derge­lijke rege­ling, ook om de proces­kosten van scha­de­af­han­de­ling fors te verlagen.

Groen­Links verbaast zich over dit alles des te meer omdat minister-presi­dent Rutte afge­lopen vrijdag duide­lijk aangaf dat er echt iets moest gebeuren om het vertrouwen te herwinnen en dat de NAM hierbij op grotere afstand moet komen te staan. "Het lijkt erop alsof Rutte hier op persoon­lijke titel heeft gesproken.", aldus Groen­Links.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !

© Groen­Links provincie Groningen