Lauwersland Online Archief - Het Groninger Landschap bouwt steiger rondom de vogelkijkhut Kiekkaaste

Het Groninger Land­schap bouwt steiger rondom de vogel­kijkhut Kiek­kaaste

Op maandag 2 oktober start Het Groninger Land­schap met het uitbreiden van de steiger rondom de vogel­kijkhut Kiek­kaaste in Nieuwe Staten­zijl.

De Kiek­kaaste is de enige buiten­dijkse vogel­kijkhut in Neder­land en biedt een geweldig uitzicht over de Dollard. Inmid­dels staat de Kiek­kaaste al bijna 25 jaar in weer en wind en is dus nodig aan onder­houd toe. Om dat te kunnen doen, wordt een steiger rondom de Kiek­kaaste gebouwd zodat Het Groninger Land­schap ook buitenom het nodige werk uit kan voeren.

De steiger blijft na de werk­zaam­heden perma­nent staan zodat mensen die slecht ter been zijn toch van de Dollard kunnen genieten zonder de trap op te hoeven om in de Kiek­kaaste te komen. Zo kunnen nog meer mensen kijken naar de grote verschei­den­heid aan vogels die dit prach­tige gebied van Het Groninger Land­schap rijk is.

De werk­zaam­heden worden uitge­voerd door Vert­isol en duren circa twee weken. De Kiek­kaaste is gedu­rende de werk­zaam­heden gewoon toegan­ke­lijk.


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap