Lauwersland Online - Het Groninger Landschap realiseert wierdebegraafplaats op Wierum

Het Groninger Landschap realiseert wierdebegraafplaats op Wierum

Op de wierde van Wierum, vlak boven de stad Groningen, realiseert Het Groninger Landschap in samenwerking met uitvaartverzorger Algemeen Belang uit Groningen een kleinschalige begraafplaats.

De wierdebegraafplaats wordt ruim een hectare groot en komt op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Hierdoor blijft de archeologische waarde intact. Het Groninger Landschap blijft eigenaar en beheerder van de wierdebegraafplaats. Algemeen Belang neemt de uitvoerende werkzaamheden rond de begrafenissen voor haar rekening en kan de uitvaarten ook zelf verzorgen.

Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraafplaats. Op de wierde van Wierum werd in de 13e eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. De oudste grafsteen dateert uit 1679. Ook na afbraak van de kerk in 1829 bleef de begraafplaats aanwezig. Deze bestaande begraafplaats van de hervormde gemeente Dorkwerd heeft ruimtegebrek. Het Groninger Landschap stelt een strook grond beschikbaar voor uitbreiding.

Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ontwikkelt Het Groninger Landschap een wierdebegraafplaats. Vanaf medio 2018 zal deze in gebruik worden genomen. Deze graven worden nooit geruimd: men koopt een eeuwigdurend grafrecht. De opbrengst zal Het Groninger Landschap gebruiken voor beheer en onderhoud van haar natuurgebieden en monumenten.

De wierdebegraafplaats zal als bloemrijk grasland worden beheerd. Omdat er straks geen zware machines meer kunnen rijden, wordt het beheer kleinschaliger. Bloemen en vlinders zullen daarvan profiteren. Na elke begrafenis worden de zoden teruggeplaatst. Er mogen alleen zeer bescheiden grafmarkeringen van vergankelijk en duurzaam materiaal geplaatst worden. Ook kan er voor gekozen worden om geen markering aan te brengen.

In Nederland bestaat een maatschappelijke vraag naar andere vormen van begraven dan die op de klassieke begraafplaatsen. Het Groninger Landschap wil ruimte geven aan deze vraag, maar wel op zodanige wijze dat natuur- en landschapswaarden niet worden aangetast. Bovendien moet de locatie voldoen aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor begraven. De wierde van Wierum voldoet aan deze voorwaarden.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt, behoudt en beheert een belangrijk deel van de Groningse natuur, Gronings historisch erfgoed en maakt zich sterk om de identiteit van ons prachtige landschap te bewaren.

Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer informatie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Arjan Hendriks
© Het Groninger Landschap