Gro­ninger Mark­ten­dagen op 2 en 3 oktober in het cen­trum van Groningen

de grootste markt van Noord Nederland

Foto’s: © Gro­ninger Marktendagen

2 dagen lang, 7 markten in het cen­trum van Gro­ningen, dat klinkt goed toch? Ein­de­lijk na 1 jaar het eve­ne­ment nood­za­ke­lijk te moeten can­celen omtrent Corona, kunnen we nu ein­de­lijk de plannen rea­li­seren voor Gro­ninger Mark­ten­dagen. In het ver­leden al eerder geor­ga­ni­seerd, maar bij de reeds gepas­seerde edi­ties was er nog niet zo’n uit­ge­breid thema aanbod als dit jaar.

Héél véél markt in Gro­ningen op 2 en 3 oktober op de Grote Markt, Vis­markt, het A-Kerkhof en de Brugs­traat. Met een bra­derie, een waren­markt incl. stand­wer­kers op de maandag, een vin­tage- en hand­ge­maakte pro­ducten markt, een pro­vin­cie­plein met aanbod van streek­pro­ducten, een antiek/ boeken markt, een pla­ten­markt en een vlooi­en­markt. Kom naar Gro­ningen voor de vele markt­kramen en enthou­si­aste standhouders.

Het unieke aan Gro­ninger Mark­ten­dagen is de samen­wer­king met bestaande markten vanuit het Markt­kan­toor, Klein Ber­lijn, Eve­ne­men­ten­buro Vitalis enDingen050. En alle regio ver­te­gen­woor­di­gers hebben samen met Mar­ke­ting Gro­ningen de krachten gebun­deld voor het Pro­vin­cie­plein en de markt met streekproducten.

Markten

Op beide dagen is de Grote Markt gevuld met vin­tage en hand­ge­maakte pro­ducten. Tij­dens deze dagen zijn er onge­veer 50 stand­hou­ders aan­wezig met onder andere vin­tage kle­ding, kera­miek, bro­cante, meu­bels, acces­soires, games en taxi­dermie. Daar­naast zal er een divers aanbod aan hand­ge­maakte pro­ducten zijn, zoals macramé wand­kleden, sie­raden, baby- en kin­der­kle­ding, sjaals van hand­ge­weven stoffen, haak­werk en kimono’s. En dat is nog maar een kleine greep uit het assor­ti­ment. Bezoek ook op beide dagen het pro­vin­cie­plein. Op dit plein zijn alle regio’s vanuit Pro­vincie Gro­ningen ver­te­gen­woor­digd. Loop langs de geza­men­lijke stand voor infor­matie over en acti­vi­teiten in onze prach­tige pro­vincie. Loop ook niet zomaar voorbij aan de kramen met heer­lijke streek­pro­ducten. Ben je lief­heb­bers van heer­lijke vis dan zijn de vis­ro­ke­rijen bij het pro­vin­cie­plein ook abso­luut een aan­rader. Lekker toch gerookte paling?

Tij­dens Gro­ninger Mark­ten­dagen is er ook extra waren­markt op de Vis­markt. Een waren­markt mag natuur­lijk niet ont­breken met een geva­ri­eerd aanbod, met verse pro­ducten voor goede prijzen. De waren­markt van Gro­ningen heeft natuur­lijk niet alleen een lokaal veel aan­zien maar ook ver daar­buiten. Loop over de markt en scoor fruit, noten, kaas en nog veel meer. Op beide dagen kun je ook terecht voor een bra­derie. Op de maandag 3 oktober sluit deze bra­derie aan op de week­markt en dat maakt de Vis­markt dan een groot win­kel­plein. Op de bra­derie hebben we een geva­ri­eerd aanbod, zorg­vuldig geplaatst en ver­deelt. Heer­lijke warme scha­pen­vachten, tele­foon­ac­ces­soires, leder­waren, mode­ac­ces­soires, maar ook edel­stenen of andere cre­a­tieve ambu­lante ver­ko­pers kun je treffen op de markt. De bra­derie deel­nemer is een ambu­lante onder­nemer die weke­lijks markten bezoekt om zijn/haar koop­waar te ver­kopen, we kunnen eigen­lijk wel spreken over de mars­kramer van vroeger die elke dag een andere stad aandeed.

Lief­heb­bers van vlooi­en­markt, antiek, platen en vinyl opgelet. Kom ook alle­maal naar het cen­trum van Gro­ningen. Met op 2 en 3 oktober een ander aanbod, dit geldt ove­ri­gens ook voor de andere markten. De vlooi­en­markten is nog een tra­di­ti­o­nele vlooi­en­markt zoals het bedoelt is. Want nieuwe spullen kom je niet tegen. De vlooi­en­markt is de start of het eind­punt van de wel­be­kende vici­euze cirkel, want wat voor de een niet meer vol­doet heeft een ander mis­schien wel heel veel waarde. De stand­hou­ders hebben hun eigen plekje prachtig inge­richt, en ook kunnen we zelfs spe­ci­a­listen onder­scheiden. Want de Matchbox of Corgi autootjes staan net als in je kin­der­tijd prachtig gesor­teerd, zorg­vuldig geklede pas­poppen, kle­ding op maat gesor­teerd en de lief­heb­bers van antiek struinen naar de mooiste stukken. Antiek daar ligt eigen­lijk een beetje de oor­sprong. Kwam men vroeger nog met vracht­wagen met antieke kasten, nu is het aanbod een beetje ver­schoven naar kleine antieke stukken. En door de vraag naar antiek kwam er meer en meer vraag naar inte­rieur spullen. En zo ver­schoof het aanbod, naar groot­moe­ders­tijd, de wel­be­kende emaille brood­bakken en ver­dere uit­brei­dingen hierop. De ver­za­me­laar kan zijn hart ophalen bij de Gro­ninger Mark­ten­dagen en de ver­za­me­laar weet ook wel pre­cies op welke markten het mooiste aanbod ligt. Naast antiek kun je ook terecht voor speel­goed, schaatsen, gereed­schappen, snuis­te­rijen en ver­za­me­lingen van munten en post­ze­gels. We mogen ook de Vinyl lief­hebber ver­blijden. Want ook in Gro­ningen leeft Vinyl weer op! Ook hier tref je de leukste platen en CD aan op de markt. Dus je col­lectie com­pleet maken? Kom naar Groningen!

Kortom we hebben dus een prachtig aanbod van stand­hou­ders met hun eigen spe­ci­a­lisme, samen met de ove­rige orga­ni­sa­toren en haar stand­hou­ders maken we met zijn allen er twee top­dagen van in de mooiste stad van Nederland!

Alle reden om lekker te komen struinen op de ver­schil­lende markten en unieke items te scoren! Want wat kom jij scoren? Dat is de vraag die we aan iedereen stellen. Laat ons zien wat je hebt gescoord tij­dens Gro­ninger Mark­ten­dagen door ermee op de foto te gaan in onze pho­to­booth. Maak een selfie en je krijgt de foto direct digi­taal. Leuk om de foto daarna te delen op de socials. Wil je daarna niet de rest van de dag nog lopen met jouw gescoorde item? Leg het dan gratis in onze opslag­de­pots. Ver­geet het item niet als je naar huis gaat. De orga­ni­satie plaatst op twee plekken een opslagdepot.

Wil je niks missen van Gro­ninger Mark­ten­dagen? Volg het eve­ne­ment op de socials en loop naar het grote LED scherm op de Vis­markt. Hier komt alles voorbij, zonde natuur­lijk als je dingen mist. En dan zijn we er nog niet. Food­trucks, live muzi­kanten, DJ’s en kinder acti­vi­teiten mogen niet ontbreken:

Aanbod food­trucks

Van al dat struinen langs de stand­hou­ders krijg je natuur­lijk ook honger en dorst. Ook hier heeft de orga­ni­satie aan gedacht door food­trucks de plaatsen in een food corner op de Grote Markt en bij het A-Kerkhof. Met onder ande­re­ham­bur­gers, friet, koffie, pof­fer­tjes en frozen yoghurt.

Pro­gram­me­ring

Er komt live muziek bij de food­trucks aan het A-Kerkhof op zondag tussen 13:00 – 17:00 uur en op maandag tussen 09:00 – 17:00 uur. En extra muziek op de Vis­markt op zondag 2 oktober ook tussen 13:00 – 17:00 uur. Pro­gramma met Shelby (blues, alter­na­tive, indie en ste­vige rock), WimJan Eikens (van Elvis Presley tot De Dijk en Bruce Spring­steen), Nel­leke Hon­ning (Cock­tail lounge num­mers, bv Caro Eme­rald, Nina Simone, Amy Wine­house en ook Spaans/Portugese num­mers), Lou en Shiba (50, 60, 70, 80 en 90’er jaren muziek), Out Of Tha Box (elaxte, cre­a­tieve, ver­fris­sende en funky music) en 88 and the off­beats (swin­gende show in de sfeer van 50’er jaren o.a. Big Joe Turner, Johnny ‘Guitar’ Watson en T-Bone Walker). Lekker divers aanbod. Geniet van de muziek in com­bi­natie met jouw gescoorde hapje en drankje.

DJ’s? Ook die zijn van de partij. Op zondag 2 oktober met DJ Mark tussen 13:00 – 15:00 uur en DJ Emil tussen 15:00 -17:00 uur. Op maandag 3 oktober opent Mark weer tussen 11:00 – 13:00 uur en DJ Coco sluit de muziek op de Grote Markt af tussen 13:00 – 16:00 uur. Alle DJ’s draaien heel ver­schil­lend. Laat je ver­rassen door de ver­schil­lende muziek genres, stijlen en sfeer.

Kom ook voor de kinder acti­vi­teiten. We wilden het eigen­lijk nog niet naar buiten brengen, zeker omdat ze nog nooit in Noord Neder­land hebben opge­treden. Maar we ver­tellen het gewoon! Er komen beren van 3 meter hoog! Ze lopen door de stad en ze nemen een trak­tatie mee. Wie wil er nu niet op de foto met beren van 3 meter hoog? En ehh vol­was­senen mogen ook op de foto. Rond­lopen op het mark­ten­ter­rein ter­wijl uw kind speelt op de Kiddy Fun mobiele speel­wagen? De kin­deren kunnen klimmen, klau­teren, spelen, ont­dekken en glijden op 5 etages. Er is bege­lei­ding aan­wezig, maar wel op eigen risico. De Kiddy Fun mobiele speel­wagen komt op de Vis­markt en ga op op maandag 3 oktober ook naar de Vis­markt voor een kinderdraaimolen.

Een leven­dige bin­nen­stad op 2 en 3 oktober

Samen met de gemeente Gro­ningen, Gro­ningen City Club en Mar­ke­ting Gro­ningen heeft de orga­ni­satie van de Gro­ninger Mark­ten­dagen maar één doel; bij­dragen aan een leven­dige bin­nen­stad. Waarom 2 en 3 oktober? 3 oktober is een nati­o­nale vrije dag in Duits­land, de Tag der Deut­sche Ein­heit. Omdat dan ook de win­kels in Duits­land gesloten zijn, is een dagje naar de Gro­ninger Mark­ten­dagen een gezellig uitje voor onze oos­ter­buren. Natuur­lijk zijn Neder­lan­ders ook van harte welkom op zondag 2 oktober en maandag 3 oktober.

Par­keren? Ga naar de vol­gende P+R rondom de stad Groningen

Kom je met de auto? Ga dan voor gemak en kies ervoor om de auto te par­keren op de P+R loca­ties rondom de stad. Vanaf de A7 Oost en Noord Gro­ningen: P+R Kar­dinge, vanaf de A28: P+R Haren en vanaf A7 West: P+R Hoog­kerk. Een transfer brengt jou dan naar de bin­nen­stad en uiter­aard ook weer terug.

Deel­nemen?

Meld je aan en vraag naar de beschik­baar­heid. Aan­melden kan voor één dag of voor beide dagen, waarbij de voor­keur van de orga­ni­satie uit­gaat naar deel­name voor beide dagen.

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.groningermarktendagen.nl

Meer nieuws en activiteiten