Lauwersland Online - Grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Loting nood­za­ke­lijk

maandag 31 mei 2021

Grote belang­stel­ling voor bouw­ka­vels in Bedum

De gemeente Het Hoge­land heeft eerder dit jaar elf bouw­ka­vels voor vrij­staande woningen in het deel­plan "Water­we­reld" - onder­deel van Ter Laan 4 in Bedum - in de verkoop gebracht. Voor de kavels meldden zich maar liefst 27 belang­stel­lenden. Die grote belang­stel­ling maakte loting voor negen kavels nood­za­ke­lijk. De loting vond op donderdag 27 mei plaats en stond onder leiding van notaris mr. H. Huit­sing uit Middelstum.

Belang­stel­lenden konden zich tot en met maandag 17 mei inschrijven voor een optie op één van de kavels. Inschrij­vers konden een eerste, tweede en derde voor­keur aangeven. Twee kavels zijn direct in optie uitge­geven. Daar­voor schreef één gega­digde zich in. Voor de overige negen kavels waren meer belang­stel­lenden. De opties werden in een digi­tale bijeen­komst verloot.

Wethouder Theo de Vries: "We vinden het natuur­lijk verve­lend dat we 15 mensen hebben moeten teleur­stellen. Maar voor wonen in Bedum bestaat stevige belang­stel­ling. We zien dat Ter Laan 4 gestaag voller loopt. Om op de behoefte in te spelen, komen er in 2022 in het plan weer kavels voor vrij­staande woningen beschik­baar. Ook de verkoop van project­ma­tige bouw loopt heel erg goed. Bedum is in trek en daarom kijken we of we in het dorp andere woning­bouw­pro­jecten moge­lijk kunnen maken. IJzer moet je smeden als het heet is."

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland